Biuro patentowe

  -/1
Ogłoszenie dodał: www.apatent.pl
Opublikowano: 5 lutego 2019 (5 lat temu)
Kategoria
Lokalizacja
Jana III Sobieskiego 11 Katowice

Nasi eksperci w dziedzinie patentów, realizują dla Państwa całościowe usługi z zakresu ochrony własności przemysłowej. Specjalistyczne doradztwo oraz wsparcie, jaką zapewnia Państwu nasza firma obejmuje:

  • sporządzanie dokumentacji patentowej i dokonywanie zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz znaków towarowych,
  • sporządzanie ekspertyz i umów licencyjnych,
  • badania stanu techniki, badania zdolności patentowej i rejestrowej, badania znaków towarowych,
  • występowanie w imieniu Państwa przed odpwiednimi urzędami,
  • doradztwo prawne.

Opatentowanie dzieła podniesie stanowisko Państwa firmy na rynku oraz zagwarantuje zabezpieczenie Państwa autorskich rozwiązań przed ich przywłaszczeniem.

Więcej informacji: biuro patentowe